DISEL architects

studio voor architectuur en ruimtelijke vormgeving

DISEL’s ontwerpen zijn herkenbaar in hun helderheid, goede organisatie, ruimtelijke kwaliteit en gevoel voor detail. Daarbij zijn materialen en materialenkennis een on
uitputtelijke bron van inspiratie voor gelaagde en bezielde architectuur.

Door de uiteenlopende achtergronden en ervaring van de partners heeft DISEL een grote reikwijdte in projectopgaven.

DISEL’s handschrift is niet louter esthetisch, echter heeft ook een sterke focus op 
proces. De relatie die wordt aangegaan met de opdrachtgever wordt gezien als de drager van de uitkomst. In het erkennen van elkaars 
input en expertise kunnen grenzen worden 
verlegd en zijn nieuwe onverwachte uitkomsten mogelijk.

De initiële wensen van de opdrachtgever zijn de basis van het project. Deze wensen hebben wellicht structuur nodig, of moeten worden samengevoegd, of juist worden ontward. Ieder project heeft zijn specifieke kenmerken
en daar de kern van vinden is niet alleen de gewenste verdienste voor de opdrachtgever, maar geeft 
DISEL zelf ook grote voldoening.

DISEL heeft een grote fascinatie in het samenbrengen van architectuur en interieur, waar dat bij vele architectenbureaus niet integraal wordt benaderd. Het bureau steekt veel energie in het zoeken naar nieuwe oplossingen, of het nu  om gebruik, materiaal of bijvoorbeeld  duurzaamheid gaat, DISEL ziet het als een prettige uitdaging hierin te ontwikkelen voor zowel zichzelf als de opdrachtgever.

Werken met DISEL architects staat garant voor een goed proces. Alle ontwerpen worden 3-dimensionaal ontworpen en uitgewerkt naar 2D tekeningen. Dat zorgt zo naast een optimale workflow voor een naadloze aansluiting tussen ontwerp en uitvoering.

Een ontwerp- en bouwtraject met DISEL wordt in heldere fases begeleid, waarin elke fase een verdieping van zowel het proces als het ontwerp is. Elke fase wordt afgerond met de benodigde markeringen.

DISEL kan adviseren in kortstondige trajecten als haalbaarheidsstudies en advies, en beheert met zijn gedegen team de kwaliteiten om het gehele bouwproces inclusief directievoering te verzorgen. Dit kan zo ver gaan als Design and Build, in nauwe samenwerking met een sterk team van adviseurs en bouwpartners.

Founders

Gabor Disberg

interieurarchitect
gabor@diselarchitects.com
+31(0)6 16 770 511

Martijn Elzinga

architect
martijn@diselarchitects.com
+31(0)6 19 216 221

Gabor Disberg (1974) heeft vanaf 1999 een brede ervaring opgebouwd in het ontwerpen en realiseren van interieurs.
Opgeleid als ambachtelijk meubelmaker ontwikkelde hij zich tot interieurarchitect.
Zijn afstudeerproject werd beloond met de eervolle vermelding bij de BNI-prijs 2010.

Na zijn studie was Gabor werkzaam bij diverse toonaangevende bureau’s. Daar werkte hij aan diverse projecten variërend van kantoren (BREEAM, CRADLE TO CRADLE), retail, horeca en een educatief museale instelling. Ondertussen bouwde hij verder aan zijn eigen portfolio met projecten voor particulieren.
Door zijn achtergrond als ambachtsman heeft hij veel technische kennis die hem in staat stelt de verschillende disciplines van het bouwproces aan te sturen.

LinkedIn BNI Prijs

Martijn Elzinga (1976) heeft door zijn zeer uiteenlopende 
projectervaring van grootschalige 
woningbouw, scholenbouw en publieke opgaven tot kleinschalige projecten als interieurs en tentoonstellingen, de mening dat een goed gebouw ook een kwalitatief hoogwaardig interieur behoeft. Architectuur is geen domein dat zich enkel tot de stad verhoudt als gevel van de straat, maar kan heel goed mede van binnenuit ontstaan. Het gebruik en de waarden van dat gebruik kunnen veel betekenen voor uitvoering van het gebouw. Interieur en architectuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Martijn is met zijn brede ervaring verankerd in zowel het publieke als private domein. En vind in beide een grote voldoening. Het zoeken naar de kern van de opgave en daar een vernieuwende invulling voor geven in zowel concept als uitvoering is daarbij z’n drijfveer.

Naast zijn rol als leidinggevende bij DISEL architects (hij is de EL van DISEL) is Martijn docent aan de Master Interior Architecture op de HKU.

LinkedIn